VIBE-congres
De gezonde en veerkrachtige gemeente

Donderdag 5 september | Avondgedeelte

Op donderdag 5 september vindt de eerste dag van het VIBE-congres over klimaatbestendige gemeenten plaats. Deze congresdag focust zowel op theorie als praktijk en wil de deelnemers laten kennismaken met stedenbouwkundige en planmatige maatregelen om de klimaatdoelstellingen van 2050 te realiseren. Het avondgedeelte omvat een debat tussen onder meer Han Dijk (PosadMaxwan), Tine Heyse (Stad Gent) en dr. Marc Goethals (OLV Ziekenhuis Aalst). Zij zullen stilstaan bij de maatregelen die noodzakelijk zijn om gezonde en veerkrachtige gemeenten uit te bouwen. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht!

Onthaal en keynote door stedenbouwkundig ontwerper Han Dijk | 19:00-20:30

De Nederlandse stedenbouwkundige Han Dijk (PosadMaxwan) opent het avondgedeelte met de lezing ‘Capital health’. Vanuit zijn beroepsachtergrond is Dijk geïnteresseerd in gezonde verstedelijking. Sinds 2014 werkt hij aan verschillende projecten en tools die bijdragen tot gezonde verstedelijking. Zo ontwikkelde hij voor het ministerie, de Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht de toolbox gezonde verstedelijking.

Han Dijk over zijn uiteenzetting: “Een gezonde stad begint bij gezonde mensen. Het is voor PosadMaxwan een logisch basisprincipe van goede stedenbouw. Met steeds meer inwoners in stedelijke gebieden neemt de noodzaak om een gezonde leefomgeving te creëren evenredig toe. Een veerkrachtige stad bereiken we door de mens en zijn gezondheid centraal te stellen in onze planvorming. Wij creëren plekken waar bewoners kunnen fietsen, kinderen buiten spelen en buurtgenoten naar elkaar omzien. Plekken waar mensen letterlijk en figuurlijk goed in hun vel zitten, en die zo goed mogelijk bijdragen aan een gezonde leefstijl. Maar voor verandering is lef nodig. Door zichtbaar te maken wat de gezondheidswinst is van andere of nieuwe keuzes, maken we de drempel minder hoog en kunnen we de bestaande stad verbeteren.”

Repliek door Gentse schepen Tine Heyse en dr. Marc Goethals  | 20:30-20:50

Avonddebat onder leiding van Nic Balthazar  | 20:40-21:30

Met medewerking van