VIBE-congres
De gezonde en veerkrachtige gemeente

Tijdens het VIBE-congres maak je kennis met stedenbouwkundige maatregelen om als gemeente de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen. Het programma dat we ineen boksten, is alvast bijzonder leerrijk en boeiend. We focussen op de gezonde en natuurlijke gemeente maar geven ook ruimte aan thema’s als circulariteit, aanpasbaarheid en sociale inclusie.

Het congres omhelst niet enkel de overdracht van theorie maar focust ook op hands-on praktijkvoorbeelden. Je kan je als deelnemer verwachten aan diepgaande lezingen, interactieve vragenrondes met experten ter zake, tafelrondes over duurzame thema’s, een avondvullend debat, bezoeken aan innovatieve cases in het Gentse en verhelderende keynotes.

Donderdag 5 september

  • Keynote over de gezonde en veerkrachtige gemeente
  • Sessie 1: de natuurlijke gemeente
  • Sessie 2: de circulaire gemeente
  • Praktijkopdracht
  • Avonddebat

Vrijdag 6 september

  • Bezoek aan voorbeelden van natuurlijke stedenbouw
  • Bezoek aan voorbeelden van circulaire stedenbouw

De programma-indeling kan je gedetailleerder raadplegen via de onderstaande pagina’s:

Met medewerking van