De sprekers

Luc Eeckhout

Luc Eeckhout is stedenbouwkundige en mede-vennoot bij evr-architecten. Hij is ook gastdocent aan de KU Leuven. Luc was ook betrokken bij verschillende publicaties en boeken omtrent duurzame stedenbouw. De laatste jaren is zijn onderzoek gericht naar de gezonde stad waarin veranderingsgericht bouwen, circulair bouwen en rewilding een bijzondere plaats innemen.

Erik Rombaut

Erik Rombaut is master in de biologie en werkte als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Gent. Daarnaast doceerde hij ecologie, milieukunde, ruimtelijke planning en ecologische stedenbouw aan de faculteit Architectuur van de KU Leuven. Momenteel is hij een van de hoofddocenten in de opleiding ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’.

Els Huigens

Els Huigens is zaakvoerder van het bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw Fris in het Landschap. Het bureau legt zich toe op duurzaamheid door de inrichting van publieke ruimtes, de opmaak van landschapsplannen, stedenbouw, natuurontwikkeling, de creatie van ruimte voor natuur en kinderen. Els is expert op het gebied van wijkinplanting.

Sabien Windels

Sabien Windels is het brein achter het Gentse ROOF FOOD. In 2014 richtte Sabien ROOF FOOD op in Gent: een stadslandbouwproject gekoppeld aan vegetarische catering. De missie van ROOF FOOD is om gezonde en ecologische voeding dichter bij het brede publiek te brengen en daarbij een sterk en duurzaam verhaal te brengen. Bekijk hier een interview met Sabien.

Alexis Versele

Architect Alexis Versele is docent en onderzoeker aan Technologiecampus Gent (KU Leuven). Hij is vennoot van BAST architects & engineers en voorzitter van vzw Domus Mundi. Versele doceert ook in de postgraduaatopleiding ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ die VIBE en Odisee organiseren. Versele geeft een lezing over de circulaire economie.

Han Dijk

Han Dijk is stedenbouwkundig ontwerper en partner van PosadMaxwan. Han is lesgever en spreker in zowel binnen- als buitenland. Hij was actief binnen diverse projecten om de toekomst van stad en land te verkennen zoals de Vlaams Bouwmeesterscan en Atelier Almere 2030+. Als stedenbouwkundige is Han geïnteresseerd in gezonde verstedelijking.

Trui Maes

Trui Maes is gedreven voor duurzaam wonen en een transitie in het woonsysteem waarin de bewoners mee het verhaal maken (o.m. Samenhuizen vzw en Collectief Goed cvba). Zij is ervaren in de begeleiding van woonexperimenten, duurzame wijken en verduurzaming van bestaande wijken. Zij is hoofddocente in de postgraduaatopleiding ‘Mens- en milieuvriendelijk Bouwen en Wonen’.

Mieke Vandenbroucke

Mieke Vandenbroucke is ingenieur-architecte en werkzaam bij VIBE. Ze behaalde een doctoraat aan de VUB over circulair bouwen. Sinds 2017 is ze adviseur, spreker en auteur over dit boeiende thema. Tijdens het congres schetst Mieke de opportuniteiten van circulaire materialen binnen een stedelijke context.

Marc Goethals

Marc Goethals is senior cardioloog verbonden aan het OLV Ziekenhuis Aalst. Sinds 2001 is hij gebeten door de milieuproblematiek en verzet hij zich tegen de manier waarop politici onze leefomgeving behandelen. Goethals publiceert, debatteert en doceert over luchtvervuiling, stadslawaai, de asbestproblematiek en de betrokkenheid van artsen inzake het leefmilieu.

Tine Heyse

Tine Heyse is schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid in Stad Gent. Ze studeerde milieukunde aan de Universiteit Antwerpen en werkte onder meer bij Greenpeace en het Wereldcentrum. Sinds 2000 is ze gemeenteraadslid in Gent alwaar ze in 2013 het schepenambt voor Groen binnenhaalde. Heyse streeft naar een klimaatneutraal en klimaatrobuust Gent.

Philippe Van Wesenbeeck

Philippe Van Wesenbeeck is sinds 2004 diensthoofd van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de Stad Gent. Hij studeerde sociale geografie, stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Rijksuniversiteit Gent. Van Wesenbeeck was tevens gastprofessor aan de Universiteit Gent (2001-2005) en docent aan de VUB (1999-2001).

Thomas de Jong

Thomas de Jong is sinds 2012 actief bij projectontwikkelaar CORES Development, een conceptontwikkelaar van binnenstedelijke projecten. Hij studeerde af als architect aan het Antwerpse Henry van de Velde-instituut. Voordien werkte de Jong reeds als architect bij Woningfonds (1996-2012) en ELD Partnership (1994-1996).

Trui Tydgat

Trui Tydgat is als business manager bij Matexi Oost-Vlaanderen onder meer verantwoordelijk voor de herbestemming van de Tupperware-site te Aalst, de Leopoldskazerne te Gent, … Zij is economist-planologe met een bijkomende opleiding in trendwatching. Voorheen werkte zij ruime tijd bij de publieke sector waarbij de focus steeds lag op de ontwikkeling van kernversterkende projecten.

Met medewerking van

Logo Roof Food
Logo CORES Development