De dagmoderator

Francesca Vanthielen

Francesca Vanthielen was jarenlang de leading lady van VTM. Ze is bij het grote publiek bekend als presentatrice, actrice en omroepster. Francesca is een van de 11 medeoprichters van Klimaatzaak, een vereniging die actie wil ondernemen tegen het kwakkelende Belgische klimaatbeleid. Tijdens het VIBE-congres zal Francesca de lezingen en het debat modereren.

De sprekers

We vullen deze lijst verder aan. Check dus gerust deze pagina om meer te weten te komen over het arsenaal aan sprekers dat we voor je in petto hebben.

Bruno Deraedt

Bruno Deraedt is mede-vennoot bij het Gentse BAST Architects & Engineers en voorzitter van VIBE. In Vlaanderen is Bruno een befaamde stem binnen het brede debat rond milieuvriendelijk en gezond bouwen en verbouwen. Bruno is een altruïstische ziel die steeds de koppeling maakt tussen ecologie en de sociale dimensies van woningbouw. Hij bijt de spits van het congres af.

Luc Eeckhout

Luc Eeckhout is stedenbouwkundige en mede-vennoot bij evr-architecten. Hij is ook gastdocent aan de KU Leuven. Luc was ook betrokken bij verschillende publicaties en boeken omtrent duurzame stedenbouw. De laatste jaren is zijn onderzoek gericht naar de gezonde stad waarin veranderingsgericht bouwen, circulair bouwen en rewilding een bijzondere plaats innemen.

Johan Brouwers

Johan Brouwers studeerde af als bio-ingenieur aan de KU Leuven. Na de uitbouw van een gemeentelijke milieudienst en een passage bij OVAM startte hij in ’98 bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Hij was hoofdauteur van het MIRA Klimaatrapport dat een brede basiskennis rond het klimaatthema bundelde. Momenteel is Brouwers projectleider van Klimaatportaal Vlaanderen.

Hans Keune

Hans Keune (politicoloog en doctor milieuwetenschap) werkt rond natuur en gezondheid. Hij is werkzaam bij het Belgisch Biodiversiteitsplatform, het INBO en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UAntwerpen. Hij co-coördineert het Belgisch One Health netwerk en coördineert de UA leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving. Deze leerstoel bouwt bruggen tussen natuur, ruimtelijk ordening en zorg.

Pieter Ledeganck

Pieter Ledeganck studeerde af als bioloog aan de UAntwerpen waar hij het effecten van klimaatopwarming op eencelligen in het poolgebied bestudeerde. Nadien bestreed hij de klimaatopwarming als energieconsulent bij de Gezinsbond. Als beleidsmedewerker van de studiedienst van de Gezinsbond blijft klimaatbestendig wonen één van zijn stokpaardjes. Ook woonkwaliteit, woonzekerheid, woonomgeving en aanpasbaar wonen zijn belangrijke aandachtspunten.

Dries Van Nieuwenhuyze

Dries Van Nieuwenhuyze studeerde in 2014 af als master in de ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent. Dries werkte achtereenvolgens bij Bureau Bas Smets, Space-Lab en de West-Vlaamse intercommunale. Momenteel is hij aan de slag als stafmedewerker gezonde publieke ruimte bij het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Ward Rauws

Dr. Ward Rauws is universitair docent Planologie aan de Universiteit van Groningen. Zijn expertise richt zich op adaptieve planning, ruimtelijke transities, ruimtelijke planconcepten, ruimtelijke visievorming en wijkrevitalisatie. Rauws geeft tijdens het VIBE-congres een keynote over aanpasbare stadsplanning en ruimtelijke ordening. Wie een voorsmaakje wil, kan hier terecht.